Mål  strategier ordblind dysleksi kompenserende LST

I Fora Ordblind  arbejder vi med mennesker. Vi prioriterer de menneskelige relationer, de ansattes kompetencer og udvikling af alle, der er i berøring med Fora OBU. Målet er at skabe en tryg, individuel og moderne ordblindeundervisning, som sikrer udvikling og mærkbare fremskridt hos kursisterne. Mål strategier ordblind dysleksi kompenserende LST

Ansvaret overfor vores ordblindekursister og samarbejdspartnere betyder, at vi er omhyggelige med planlægning, udførelse og udvikling hele vejen rundt om vores tilbud. Mål strategier ordblind dysleksi kompenserende LST

Vores strategiske indsats skal grundlæggende sikre et vedvarende fokus på, at Fora OBU besidder de rette kompetencer og rammer. En forudsætning for denne indsats er, at der er konsistens og sammenhæng mellem mål og udførelse, og at målet er en stærk fælles reference i hele organisationen.

Er du ordblind, kan du deltage i undervisning, som giver dig moderne og effektive metoder til at læse og skrive. På Fora Ordblind kan du hurtigt komme i gang med en kvalificerende undervisning. Vi hjælper dig videre privat, på din arbejdsplads og i dit studie. Om du vil læse økonomi på Handelshøjskolen, folkeskolelærer på seminariet, medievidenskab på universitetet eller vil have hjælp i til dit daglige indkøb, læsning af avis eller nyhederne på din smartphone kan vi hjælpe dig helt gratis. læsestøtte

Fora OBU er en afdeling af Fora Hvidovre, som er en Folkeoplysende Forening. Fora OBU hører under Lov om Voksenundervisning og er Statsfinansieret. Det blev en fantastisk skøn aften da Fora Hvidovre afholdte et særdeles velbesøgt Forældre til “Ordblinde Børn Arrangement”. Et særdeles veloplagt panel af dygtige fagfolk og undervisere samt ikke mindst vores dygtige kursister og forældre, der fortalte om de udfordringer det er at være ordblind og at være forælder til ordblinde børn. Der var en god debat omkring dette emne.
60 % af forældre til ordblinde børn er selv ordblinde så det blev en aften hvor forældre kunne få nogle fremtidige muligheder for undervisning og værktøjer til at hjælpe børnene og sig selv.
Anerkendelse og tolerance

Anerkendelse og tolerance er nøgleord i alle undervisningsaktiviteter på Fora OBU. En anerkendende tilgang fremmer motivation for deltagelse og læring.
Udgangspunktet for al undervisning er høj faglighed og seriøsitet. Vi har højtuddannede lærere mede mange års erfaring med undervisning. Vi efteruddanner løbende vores undervisere både fagfagligt og pædagogisk.
Gennem nærhed, respekt og tolerance tilstræber vi, at miljøet i klasserummet er rart for alle at færdes i. Der skal både være plads til at udvikle sig personligt og menneskeligt gennem vores undervisning.
Rummelighed
Rummelighed er et nøglebegreb på Fora OBU. Vi har borgere med forskellige kulturelle baggrunde og elever med forskellige niveauer, hvad angår evner og talenter. Derfor har vi i vid udstrækning fokus på udvikling af den enkelte elevs talent og faglighed gennem forskellige undervisningsformer og projekter på de enkelte hold kan udvikle sin faglighed og dygtiggøre sig både individuelt og i grupper. Ordblindeundervisningen er Individuel undervisning på små hold max. 6 kursister.
Et andet nøglebegreb er innovation. På Fora OBU tilstræber vi at blive kendt som den innovative institution, der er i front med anvendelse af nye og motiverende undervisningsformer, som kan bidrage til at gøre undervisningen på skolen mere interessant og spændende for kursisterne
På Fora OBU skal der være plads til alle. Vores mål er, at de kursister der vælger Fora OBU går herfra med en oplevelse af forbedret mulighed for at læse og skrive.

I et omskifteligt arbejdsmarked med stigende digitalisering er det vitalt for virksomheder, at medarbejdere til stadighed er opdateret på ny viden og efteruddanner sig til at imødegå nye krav.
Med online Ordblinde undervisning på Fjernundervisning er det let at tilpasse undervisningen til både virksomhedens og den enkelte medarbejders behov.
Som kursist i Online fjernundervisningen har man en løbende direkte kontakt med læreren.