Skolen ordblind kompenserende danskundervisning læsestøtte skrivestøtte

Fora OBU er et forholdsvis nyt tilbud til Voksne ordblinde startet 2019. Skolen ordblind kompenserende danskundervisning læsestøtte skrivestøtte

Vi udbyder en bred vifte af ordblindeundervisning som Dansk, Matematik, Engelsk og Læringsteknologier (LST) . Alt er kendetegnet af fleksibilitet og løbende tilmelding og optag.

Test, undervisning og undervisningsteknologier er gratis.
Fælles for Ordblindeundervisningen uanset om den foregår i vores undervisningsmiljø i Hvidovre, på virksomheden eller som Fjernundervisning,  er der det fælles sigte på at skabe de bedste muligheder for borgeren der er ordblinde   -det være sig i jobbet, fritiden eller bare som menneske.
Globalisering, teknologisk udvikling og et samfund i hastig forandring gør at forventningen til alle for bare at kunne fungere, stiller store krav til hver enkelt af os. Derfor er vores perspektiv fra Fora OBU  at hjælpe ordblindetalentet i alle aldersgrupper videre i livet som en helt naturlig del af os og vores indsatsområder. Skolen ordblind kompenserende danskundervisning læsestøtte skrivestøtte

Skolen ordblind kompenserende danskundervisning læsestøtte skrivestøtte

I et omskifteligt arbejdsmarked med stigende digitalisering er det vitalt for virksomheder, at medarbejdere til stadighed er opdateret på ny viden og efteruddanner sig til at imødegå nye krav.

Rummelighed er et nøglebegreb på Fora OBU. Vi har borgere med forskellige kulturelle baggrunde og elever med forskellige niveauer, hvad angår evner og talenter. Derfor har vi i vid udstrækning fokus på udvikling af den enkelte elevs talent og faglighed gennem forskellige undervisningsformer og projekter på de enkelte hold kan udvikle sin faglighed og dygtiggøre sig både individuelt og i grupper. Ordblindeundervisningen er Individuel undervisning på små hold max. 6 kursister.
Et andet nøglebegreb er innovation.


Med online Ordblinde undervisning på Fjernundervisning er det let at tilpasse undervisningen til både virksomhedens og den enkelte medarbejders behov.
Som kursist i Online fjernundervisningen har man en løbende direkte kontakt med læreren.
Hvorfor vælge Ordblinde fjernundervisning
fleksibilitet, både tid og sted
tage Kursus når jeres medarbejdere har tid ingen transporttid
personlig tilpasset individuel undervisningsplan og direkte kontakt til læreren
Derudover kan vi skræddersy undervisningen og dermed tilpasse den til jeres virksomheds og medarbejderes behov
mulighed for korte, intensive forløb eller undervisning én eller flere gange om ugen over en længere periode på Ordblindeundervisning for Voksne (OBU)