Undervisning ForaOBU ordblind kompenserende dansk læsestøtte skrivestøtte ordblindetest

Måske kan du have glæde af et hjælpeprogram. Det kan fx være et program, der oplæser tekst, som du har på din computer. Det kan også være et program, der kommer med ordforslag, efterhånden som du skriver, så din stavning bliver bedre.

Der er en del gode programmer, der kan hjælpe dig med at læse og skrive på computer, tablet og smart phone, det kaldes LST (læse- og skriveteknik).

Fora ordblind kompenserende danskundervisning læsestøtte skrivestøtte computer tablet smartphone hjælpeprogrammer lst ocr-oplæsning Hvidovre
Eksempel på LST-program er AppWriter.

(Kurserne er også vist under dansk)

Læse- og skrivehjælp (LST for ordblinde) Torsdag 9:00-12:00
40 lektioner (4×10)
SN
Dansk, matematik, engelsk, samfundsfag (LST for ordblinde ) Torsdag 9:00-12:00
40 lektioner (4x 10)
Læse- og skrivehjælp (LST for ordblinde)
For dig, der vil bruge et program, der hjælper med at skrive ord rigtigt og få tekster læst op. Vi henter programmet AppWriter, som kursister får adgang til på Fora.
Torsdag/fredag 6 lektioner (3×2) SN
Fora ordblind kompenserende danskundervisning læsestøtte skrivestøtte
Tag billede af tekst med smartphone og få det læst op
Kursus Dansk Engelsk LSThjælpemidler Matematik ForaOBU LST danskundervisning ForaOBU hjælpemidler digitalisering
Undervisning ForaOBU ordblind kompenserende dansk læsestøtte skrivestøtte ordblindetest