Gratis og anonym

  Vi kontakter dig når du har udfyldt og fremsendt kontaktformularen og aftaler tidspunkt for Ordblindetesten.

  Vi tilbyder gratis undervisning til alle kursister, der er testet ordblinde (Ordblindetesten.dk 20 min). Du får her en score som viser om du er ordblind. Testen er underlagt loven om videregivelse af fortrolige oplysninger. Herefter kan du starte på din Ordblindeundervisning .

  Anerkendelse og tolerance


  Anerkendelse og toleranceer nøgleord i alle undervisningsaktiviteter på Fora OBU. En anerkendende tilgang fremmer motivation for deltagelse og læring.
  Udgangspunktet for al undervisning er høj faglighed og seriøsitet. Vi har højtuddannede lærere mede mange års erfaring med undervisning. Vi efteruddanner løbende vores undervisere både fagfagligt og pædagogisk.
  Gennem nærhed respekt og tolerance tilstræber vi, at miljøet i klasserummet er rart for alle at færdes i. Der skal både være plads til at udvikle sig personligt og menneskeligt gennem vores undervisning.

  Rummelighed

  Rummelighed er et nøglebegreb på Fora OBU. Vi har borgere med forskellige kulturelle baggrunde og elever med forskellige niveauer, hvad angår evner og talenter. Derfor har vi i vid udstrækning fokus på udvikling af den enkelte elevs talent og faglighed gennem forskellige undervisningsformer og projekter på de enkelte hold kan udvikle sin faglighed og dygtiggøre sig både individuelt og i grupper. Ordblindeundervisningen er Individuel undervisning på små hold max. 6 kursister.

  innovation

  Et andet nøglebegreb er innovation. På Fora OBU tilstræber vi at blive kendt som den innovative institution, der er i front med anvendelse af nye og motiverende undervisningsformer, som kan bidrage til at gøre undervisningen på skolen mere interessant og spændende for kursisterne
  På Fora OBU skal der være plads til alle. Vores mål er, at de kursister der vælger Fora OBU går herfra med en oplevelse af forbedret mulighed for at læse og skrive. Fora kompenserende danskundervisning skrivestøtte ordblinde test computer tablet smartphone programmer apps ocr-oplæsning læsepædagogisk

  Fora kompenserende danskundervisning skrivestøtte ordblinde test computer tablet smartphone programmer apps ocr-oplæsning læsepædagogisk