ForaOBU tilbyder undervisning i dansk, engelsk og matematik for ordblinde. Fag ForaOBU kompenserende dansk undervisning LST

ForaOBU ordblind kompenserende danskundervisning læsestøtte skrivestøtte ordblindetest
ForaOBU ordblind kompenserende danskundervisning læsestøtte skrivestøtte ordblindetest
ForaOBU ordblind kompenserende danskundervisning læsestøtte skrivestøtte ordblindetest

Undervisning ForaOBU ordblind kompenserende dansk læsestøtte skrivestøtte ordblindetest

ForaOBU ordblind kompenserende danskundervisning læsestøtte skrivestøtte ordblindetest
Fora ordblind kompenserende danskundervisning læsestøtte skrivestøtte computer tablet smartphone hjælpeprogrammer lst ocr-oplæsning Hvidovre
kvalificerende deltage arbejdsplads universitetet læsning Fora-OBU Folkeoplysende Forening Voksenundervisning Statsfinansieret danskundervisning specialundervisning

Anerkendelse og tolerance
Anerkendelse og toleranceer nøgleord i alle undervisningsaktiviteter på Fora OBU. En anerkendende tilgang fremmer motivation for deltagelse og læring.


Udgangspunktet for al undervisning er høj faglighed og seriøsitet. Vi har højtuddannede lærere mede mange års erfaring med undervisning. Vi efteruddanner løbende vores undervisere både fagfagligt og pædagogisk.
Gennem nærhed respekt og tolerance tilstræber vi, at miljøet i klasserummet er rart for alle at færdes i. Der skal både være plads til at udvikle sig personligt og menneskeligt gennem vores undervisning.
Rummelighed
Rummelighed er et nøglebegreb på Fora OBU. Vi har borgere med forskellige kulturelle baggrunde og elever med forskellige niveauer, hvad angår evner og talenter. Derfor har vi i vid udstrækning fokus på udvikling af den enkelte elevs talent og faglighed gennem forskellige undervisningsformer og projekter på de enkelte hold kan udvikle sin faglighed og dygtiggøre sig både individuelt og i grupper. Ordblindeundervisningen er Individuel undervisning på små hold max. 6 kursister.
Et andet nøglebegreb er innovation. På Fora OBU tilstræber vi at blive kendt som den innovative institution, der er i front med anvendelse af nye og motiverende undervisningsformer, som kan bidrage til at gøre undervisningen på skolen mere interessant og spændende for kursisterne
På Fora OBU skal der være plads til alle. Vores mål er, at de kursister der vælger Fora OBU går herfra med en oplevelse af forbedret mulighed for at læse og skrive.