Undervisning ForaOBU ordblind kompenserende dansk læsestøtte skrivestøtte ordblindetest

Arbejdsplads SVU og Kompetencefonden.

Arbejdsplads SVU Kompetencefonden Fora ordblind kompenserende

På sigt kan vi hvis du ønsker det- søge om SVU og Kompetencefonden om hel lønkompensation i din arbejdstid hvor undervisningen foregår.. Arbejdsplads SVU Kompetencefonden Fora ordblind kompenserende

Arbejdsplads SVU Kompetencefonden Fora ordblind kompenserende dysleksi

Når du har en test der viser at du er ordblind, kan du fx søge It-hjælpemidler, når du har digitale arbejdsopgaver. Det kan fx være programmet AppWriter. Arbejdsplads SVU Kompetencefonden Fora ordblind kompenserende

Fora ordblind kompenserende danskundervisning læsestøtte skrivestøtte computer tablet smartphone hjælpeprogrammer lst ocr-oplæsning Hvidovre
AppWriter
Programmet findes til Windows, Macbook, I-phone, I-pad, android-telefon og android-tablet. Arbejdsplads SVU Kompetencefonden Fora ordblind kompenserende
  • AppWriter kan oplæse tekster på computer, som du ikke selv kan læse, og fx læse tekster, du selv skriver og lige ønsker at tjekke for fejl. (Det kan jo ske, at man tror, at man har skrevet noget andet, end det der står).
  • AppWriter kan komme med ordforslag, medens du skriver.
  • AppWriter kan OCR-behandle tekst, der er på et billede, så det bliver digitalt og kan oplæses. (Fx tekst der er scannet).
  • AppWriter har direkte link til ordnet.dk, så man kan markere et ord, klikke på ordbogsknappen og derved slå ordet op.
  • AppWriter er et program, du får adgang til, når du går på et af vores kurser.
Undervisning ForaOBU ordblind kompenserende dansk læsestøtte skrivestøtte ordblindetest
ForaOBU ordblind kompenserende dansk læsestøtte skrivestøtte ordblindetest

Er du ordblind, kan du deltage i undervisning, s

om giver dig  moderne og effektive metoder til at læse og sk

________________________________oOo________________________________________

Jobcenter

Med en ordblinde test der viser at du er ordblind kan du søge hjælp på dit jobcenter, hvis du er i arbejde. Hjælp til ordblinde kan være programmer, der hjælper med skrivning og oplæsning af tekster samt undervisning i brug af disse. Jobcenter ordblindetest kompenserende undervisning ForaOBU dansk Job ordblindetest kompenserende undervisning ForaOBU dansk

ForaOBU kan hjælpe dig med denne test og vejledning! Job ordblindetest kompenserende undervisning ForaOBU dansk

Se også: https://star.dk/indsatser-og-ordninger/handicapomraadet/hjaelpemidler/

Undervisning ForaOBU ordblind kompenserende dansk læsestøtte skrivestøtte ordblindetest

Handelshøjskolen, folkeskolelærer på seminariet, medievidenskab på universitetet eller vil have hjælp i til dit daglige indkøb, læsning af avis eller nyhederne på din smartphone kan vi hjælpe dig helt gratis.

Fora OBU er en afdeling af Fora Hvidovre, som er en Folkeoplysende Forening. OBU hører under Lov om Voksenundervisning og er Statsfinansieret.

Anerkendelse og tolerance

Arbejdsplads SVU Kompetencefonden Fora ordblind kompenserende Anerkendelse og tolerance er nøgleord i alle undervisningsaktiviteter på Fora OBU. En anerkendende tilgang fremmer motivation for deltagelse og læring. Udgangspunktet for al undervisning er høj faglighed og seriøsitet. Vi har højtuddannede lærere mede mange års erfaring med undervisning. Vi efteruddanner løbende vores undervisere både fagfagligt og pædagogisk. Gennem nærhedrespekt og tolerance tilstræber vi, at miljøet i klasserummet er rart for alle at færdes i. Der skal både være plads til at udvikle sig personligt og menneskeligt gennem vores undervisning. Rummelighed  Rummelighed er et nøglebegreb på Fora OBU. Vi har borgere med forskellige kulturelle baggrunde og elever med forskellige niveauer, hvad angår evner og talenter. Derfor har vi i vid udstrækning fokus på udvikling af den enkelte elevs talent og faglighed gennem forskellige undervisningsformer og projekter på de enkelte hold kan udvikle sin faglighed og dygtiggøre sig både individuelt og i grupper. Ordblindeundervisningen er Individuel undervisning på små hold max. 6 kursister. Et andet nøglebegreb er innovation. På Fora OBU tilstræber vi at blive kendt som den innovative institution, der er i front med anvendelse af nye og motiverende undervisningsformer, som kan bidrage til at gøre undervisningen på skolen mere interessant og spændende for kursisterne På Fora OBU skal der være plads til alle. Vores mål er, at de kursister der vælger Fora OBU går herfra med en oplevelse af forbedret mulighed for at læse og skrive.