Ordblind Hvidovre FORA

Velkommen til Ordblind.info

Fora ordblind LST kompenserende danskundervisning læsestøtte skrivestøtte

ForaOBU ordblind kompenserende dansk læsestøtte skrivestøtte ordblindetest
Fora ordblind kompenserende danskundervisning læsestøtte skrivestøtte computer tablet smartphone hjælpeprogrammer lst ocr-oplæsning Hvidovre

Hvis du har gået 9 år i skole og er ordblind, kan du få undervisning i de fag, som ForaOBU tilbyder. Du får adgang til moderne og effektive metoder til at læse og skrive. Du får bl.a. et program, der kan oplæse dine tekster og give gode ordforslag. Undervisningen er gratis for dig!

Ufaglærte kan gennem undervisning få bedre muligheder for at starte på en uddannelse.

Folk i arbejde kan få støtte, som kan hjælpe dem til at fastholde deres arbejde.  

Studerende kan få hjælp med opgaveskrivning, så teksterne står på korrekt dansk. Der kan også gives en kvalificerende skriveundervisning.

Seniorer kan fx få hjælp til at følge med i den digitale verden.

ForaOBU er en afdeling af Fora Hvidovre, som er en folkeoplysende forening, der hører ind under “Lov om Voksenundervisning” og er statsfinansieret.

æsestøtte

Det blev en fantastisk skøn aften da Fora Hvidovre afholddte et særdeles velbesdøgt Forældre til “Ordblinde Børn Arrangement”. Et særdeles veloplagt panel af dygtige fagfolk og undervisere samt ikke mindst vores dygtige kursister og forældre, der fortalte om de udfordringer det er at være ordblind og at være forælder til ordblinde børn. Der var en god debat omkring dette emne.

60 % af forældre til ordblinde børn er selv ordblinde så det blev en aften hvor forældre kunne få nogle fremtidige muligheder for undervisning og værktøjer til at hjælpe børnene og sig selv.

Der er oprettet et Netværk for Forældre til ordblinde børn i Hviodovre under Hvidovre Fora. Herom senere.

Fora ordblind LST kompenserende danskundervisning læsestøtte

Christian Bock fortalte levende og meget lærerigt omkring de hjælpemuligheder og programmer  der findes til at afhjælpe nogle af udfordringerne. (Christian Bock)

60 % af forældre til ordblinde børn er selv ordblinde så det blev en aften hvor forældre kunne få nogle fremtidige muligheder for undervisning og værktøjer til at hjælpe børnene og sig selv.

Der er oprettet et Netværk for Forældre til ordblinde børn i Hviodovre under Hvidovre Fora. Herom senere.

Man kan allerede nu tilmelde sig det netværk ved at skrive til os admin@forahvidovre.dk eller ringe på 3678 8330/42330119.

Du kan også tilmelde dig som ovennævnte vores lille mini kursus i hjælpemidler- som snart starter. Enkelte ledige pladser.

Tak til Netværkslokomotivet og til alle de fremmødte.

Med venlig hilsen

Jan Howy Rasmussen

Fora ordblind LST kompenserende danskundervisning læsestøtte skrivestøtte